تماس با ماایمیل: sup.dana1@gmail.com
تلگرام: @sup_dana
اینستاگرام: @danagame360